بسم ا000 الرحمن الرحیم و به نستعین
ولا تحسبن الذین قتلو فی سبیل ا000 امواتا بل احیاء‌ عند ربهم یرزقون  انانکه در راه خدا کشته می‌شوند گمان مکنید که مرده‌اند بلکه زنده‌اند و نزد خداوند روزی می‌خورند.
به برادرم گفتم اگر برگشتم با پیروزی خواهم آمد و اگر برنگشتم برادرانم پیروزمندانه می‌آیند کسی که برای آزادی می‌جنگد همیشه آزاد است. مادر، دلم می‌خواهد روز شهادتم همچون (مانند)روز دامادیم جشن بگیرید و هیچ ناراحتی نداشته باشی و این بزرگترین افتخار است که در دنیا نصیب من می‌شود و روی قبر من ناکام ننویسید زیرا به کام خود رسیده‌ام.
اگر یک روز شنیدید که من شهید شده‌ام دلم می‌خواهد صبر انقلابی داشته باشید و هیچ ناراحت نباشید، آرزو داشتم که یک روز فرزندی داشته باشم و سالها در کنار یکدیگر زندگی کنیم ولی چون جهاد در برابر دشمنان خدا وظیفه هر مسلمان است من بر خود واجب دانستم که در این جهاد شرکت کنم حالا که ماه مبارک رمضان است دلم می‌خواهد ماه آخر عمر من باشد و خداوند شهادت را هر چه زوتر نصیب من گرداند. چون می‌دانم در این ماه خیلی از گناهان ما انسانها بخشیده می‌شود، مادرم من خوابش را دیده‌ام که شهید شده‌ام ولی نمی‌دانم که آخر آن چه می‌شود و همچنین در خواب دیدم که چند نفر دیگر نیز به همراه من شهید شده‌اند و وقتیکه وصیت¬نامه آنها را می‌خوانند من در همان عالم خواب دیدم که من وصیت نامه ندارم و خیلی ناراحت و غمگین شدم از اینکه چرا برای شما وصیت نامه ننوشتم از صبح همان روز با خودم گفتم که باید وصیت نامه‌ای بنویسم تا شما عزیزان ناراحت نباشید چون راهی که من انتخاب کردم آگاهانه بوده است و اگر خداوند بلند مرتبه این سعادت را نصیب من کرد دلم می‌خواهد که هیچ چیزی از دیگران طلب نکنی و دست نیاز پیش کسی دراز نکنید زیرا من اینجا به خاطر پول نیامده‌ام بلکه من برای خدا اینجا آمده‌ام و هر چه بیشتر امام را دعا کنید و بیشتر از این وقت شریف شما را نمی‌گیرم و شما را به خدای بی همتا می‌سپارم.        خدانگهدار شما   
 

محمد علی آشوری
2/4/1361


X