سلام
 
امیدوارم که بتونم کمک کوچکی برای بالا بردن اطلاعات تون باشم

 سخن امروز

خوشبختی یگانه چیزی است که می توانیم بی اینکه خود داشته باشیم دیگران را از آن بر خوردار کنیم


 امروزه به خوبی روشن شده است که در زندگی افراد به خصوص کودکان موفقیت در یک مورد، موفقیت‌های بعدی را همراه دارد و اعتماد به نفس کودک براساس همین بحث و کسب موفقیت‌ها به تدریج ساخته شده و استوار می‌گردد.


دسته ها :
X